เทคโนโลยีการแก้ไขยีนที่ช่วยให้นักวิจัยตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งใด ๆ ในจีโนมเพื่อสร้างการกลายพันธุ์และปิดยีนที่เฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีที่สำคัญนี้ถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อศึกษาว่ายีนใดมีความสำคัญต่อสภาวะต่างๆตั้งแต่โรคมะเร็งจนถึงโรคที่หายาก ขณะนี้ยังมีการทดลองบำบัดเพื่อแก้ไขการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายในยีนของผู้คน

คำแนะนำเฉพาะ RNA จะเชื่อมโยงกับลำดับดีเอ็นเอเป้าหมายที่แน่นอนนำทางกรรไกรของ Cas9 ไปตัดดีเอ็นเอที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการคาดเดาว่าจะเกิดการกลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายได้อย่างไรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ซ่อมแซมรอยแตกและเชื่อมต่อกับปลายทั้งสองด้านของดีเอ็นเอ นักวิจัยได้สร้าง DNA เป้าหมายที่ต่างกันถึง 40,000 คู่และแนะนำ RNA และทำการแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 โดยการเรียงลำดับลึกของแต่ละคู่ในเซลล์ที่ต่างกันพวกเขาสามารถวิเคราะห์รายละเอียดว่าดีเอ็นเอถูกตัดและเชื่อมต่อกันได้อย่างไร พวกเขาพบว่าการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับลำดับที่แน่นอนของดีเอ็นเอและคู่มือและพบว่ามันสามารถทำซ้ำได้ภายในลำดับเดียวกัน