ศาลได้รับการแปลโดยศาลแล้วศาลก็รู้สึกว่าคำถามของฝ่ายค้านอีกว่ามัสยิดนี้เป็นส่วนสำคัญของศาสนาอิสลามหรือไม่ก็จำเป็นต้องระบุด้วยว่า “กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกเฉพาะที่ของสถานที่นั้น ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้แยกออกได้หรือไม่ แต่ศาลฎีกาต้องการที่จะตัดสินใจว่ามัสยิดเป็นส่วนสำคัญของศาสนาอิสลามหรือไม่โชคดีที่ผู้พิพากษาพบว่ามัสยิดนี้ไม่ใช่ส่วนสำคัญของศาสนาอิสลาม

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 ศาลตัดสินให้ฟังคดีตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมหัวหน้าผู้พิพากษากล่าวว่าในสามนาทีว่าศาลฎีกาไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อศาลสูงสุดกล่าวว่าไม่ใช่ความสำคัญ แต่ตัวละครเอกรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นคุณจึงเห็นการชุมนุมของมวลชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยตัวเอกของพระวิหารเพราะประเด็นสำคัญเช่นนี้ถูกไล่ออกโดยไม่ได้เป็นเช่นนั้น