มะเร็งมักประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ซึ่งมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม ความแตกต่างทางพันธุกรรมเหล่านี้หมายถึงมะเร็งอาจมีความอ่อนไหวหรือต้านทานต่อการรักษาโดยเฉพาะความผันแปรเหล่านี้สามารถช่วยแพทย์ตัดสินใจว่าการรักษาแบบใดที่น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งเนื่องจากวิธีการทางคลินิกอย่างง่าย

เพื่อทดสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมมีความเสี่ยงต่อการขาดความแปรปรวนของเซลล์ต่อเซลล์จำนวนมากเครื่องมือคอมพิวเตอร์ล่าสุดได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทำนายและจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในตัวอย่างเนื้องอกทางคลินิก อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการเปรียบเทียบทั่วไปที่มีอยู่เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณที่แม่นยำที่สุดระบบการให้คะแนนเพื่อกำหนดความแม่นยำของอัลกอริทึมในการทำนายความหลากหลายทางพันธุกรรม เหล่านี้รวมถึง: สัดส่วนของเซลล์มะเร็งในตัวอย่างเนื้องอก; จำนวนกลุ่มเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมในตัวอย่างเนื้องอก; สัดส่วนของเซลล์ภายในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ มีการผ่าเหล่าทางพันธุกรรมในแต่ละกลุ่ม และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม