กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เตือนจัดฟันแฟชั่นเถื่อน อันตรายรอบด้านเสี่ยงติดเชื้อถึงชีวิต แนะผู้ต้องการจัดฟันเลือกรับบริการจากทันตแพทย์ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสเชิญชวนการจัดฟันแฟชั่นและการขายอุปกรณ์จัดฟันทำเองยังคงพบในสื่อโซเชียล

โดยผู้ที่ต้องการจัดฟันมีการเข้ารับบริการจากหมอเถื่อนและซื้ออุปกรณ์จัดฟันมาทำเองที่บ้านเพราะหลงเชื่อและเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ฟันสวยงาม และจัดฟันเพื่อเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน เพราะเข้าใจว่าการจัดฟันแฟชั่นทำให้ดูดี หน้าเล็กลง ดูวีเชฟ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเกิดผลเสียอย่างมาก เพราะการจัดฟันแฟชั่น ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันผิดรูปร่าง ฟันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารลำบาก มีเลือดออกในปาก เกิดการเสียวฟัน และฟันหลุดได้ อีกทั้งทำให้เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งเวลา ที่สำคัญเสี่ยงการติดเชื้อจากอุปกรณ์ทำฟันที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนมีความประสงค์จัดฟันให้รับบริการจัดฟันจากทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถสังเกตได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เป็นแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ สถานพยาบาลหรือคลินิกจะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคลินิกเถื่อนหรือหมอกระเป๋าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth