ตึกขุนอำไพพาณิชย์ หรือที่ชาวเมืองศรีสะเกษเรียกกันทั่วไปว่า ตึกขุนอำไพ ตั้งอยู่บริเวณตลาดใน (ตลาดเก่า) บนถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร อาคารหลังนี้เดิมเป็นบ้านของขุนอำไพพาณิชย์ (ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีษะเกษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468

ต่อมาเมื่อท่านเจ้าของบ้านถึงแก่กรรมแล้ว อาคารดังกล่าวได้เปิดให้เช่าเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้าเป็นเวลานานร่วม 40 ปี จนในปี พ.ศ. 2523 อาคารมีสภาพชำรุดมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยได้ ทางการจึงประกาศเป็นเขตหวงห้ามตั้งแต่บัดนั้น กระทั่งกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในปี พ.ศ. 2537 สำหรับตึกขุนอำไพนั้นถือเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม มีลักษณะเป็นอาคารแบบตึกแถวจำนวน 2 ชั้น 6 คูหา ทางเข้าทำเป็นประตูบานพับแบบประตูเฟื้อม ชั้นล่างปูพื้นด้วยกระเบื้องอิฐแดง ในขณะที่ชั้นบนปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเด่นของอาคารหลังนี้อยู่ตรงที่มีลวดลายปูนปั้นประดับทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง ลวดลายส่วนมากได้รับอิทธิพลทางศิลปะและคติความเชื่อแบบจีนโบราณ ซึ่งมักมีความหมายสื่อถึงความเป็นมงคล เช่น ฮก ลก ซิ่ว อันหมายถึง ชาติวาสนา ทรัพย์สมบัติ และความยั่งยืน ตามลำดับ มีการใช้สัญลักษณ์แทนคือ ดวงอาทิตย์ฉายรัศมี และดอกพุดตาน หมายถึง ฮก ดอกเบญจมาศ หมายถึง ลก นกกระเรียน หมายถึง ซิ่ว นอกจากนี้ยังมีลวดลายอื่นๆ อีกเช่น ลายภาพค้างคาวคายเหรียญเงินโบราณจำนวน 2 เหรียญ ลายดอกบ๊วย และลายก้วนขด ปัจจุบันตึกขุนอำไพพาณิชย์ เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าชมได้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ของคหบดีชาวศรีสะเกษเมื่อเกือบร้อยปีก่อนได้เป็นอย่างดี โดยชั้นบนได้จัดแสดงข้าวของเก่าแก่บางส่วนของขุนอำไพพาณิชย์ รวมถึงรูปภาพและประวัติของท่านเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้อ่าน ส่วนชั้นล่างเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand