ธ.ก.ส.วางหน้าตัก 7 หมื่นล้าน รอชงครม.อนุมัติแจกเงินชาวนาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวฤดูกาล 60/61 วงเงิน 4.7 หมื่นล้าน ที่เหลือ 2.3 หมื่นล้านให้กู้ไปรวมกลุ่มแปรรูป นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับฤดูการผลิตข้าวนาปี 60/61 วงเงิน 7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินสินเชื่อในการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมและแปรรูปข้าวในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 23,000ล้านบาท และเงินให้เปล่าในการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวพืชผลของเกษตรกร 47,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าวงเงินทั้งหมดจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 3 ล้านราย ใกล้เคียงกับการช่วยเหลือในฤดูกาลผลิตรอบก่อน โดยคาการณ์จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาได้ภายในเดือนต.ค.นี้ เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวที่จะเริ่มในช่วงเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้หมดภายใน 2-3 เดือน

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่า แนวทางในการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนี้จะปรับราคาช่วยเหลือเป็นเท่าไร แต่เบื้องต้นธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียว จากปีก่อนหน้าที่ให้การช่วยเหลือแบบเป็นขั้นบันได 800-1,200 บาทต่อไร่ รวมถึงจะให้เงินสนับสนุนกับเกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่เท่านั้น ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกประเภท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews