เผยภาพฝูงตั๊กแตนจำนวนมหาศาลโบยบินเหนือแปลงเพาะปลูกของชาวบ้าน จนรัฐบาลถึงขั้นประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ ฝูงตั๊กแตนจำนวนมหาศาลโบยบินเหนือแปลงเพาะปลูกของชาวบ้านเขตโอการะ จังหวัดปัญจาบทางตะวันออกของปากีสถาน สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรและช่วยเหลือชาวสวนชาวไร่รับมือกับฝูงตั๊กแตนที่บุกถล่มพื้นที่บางส่วนของประเทศ จนรัฐบาลถึงขั้นประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ ฝูงตั๊กแตนจำนวนมหาศาลโบยบินเหนือแปลงเพาะปลูกของชาวบ้านเขตโอการะ ปากีสถานกุมขมับกองทัพตั๊กแตนรุกรานหนักพืชผลเสียหายระนาว