ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตากร่วมบินปฏิบัติการฝนหลวงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้เครื่องบินจำนวน 22 ลำ ซึ่งชลประทานจังหวัดตากได้ชี้เป้าหมายพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจังหวัดตากโดยเน้นบริเวณพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเพื่อเพิ่มเติมน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลและวางแผนการปฏิบัติการ

บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอสามเงา บ้านตาก เมืองตากและ อ.วังเจ้า จ.ตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในสภาวะที่เหมาะสม รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกองทัพอากาศไทย ได้ร่วมบินปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมระดมอากาศยาน 24 ลำ เพื่อทำฝนหลวง ประกอบด้วยหน่วยฝนหลวง 11 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภาค คือ จ.ตาก จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.ลพบุรี จ.กาญจนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.สุรินทร์ จ.สระแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี และมีฐานเติมสารฝนหลวง 2 ฐาน ที่ จ.ระยอง และจ.นครสวรรค์ สำหรับเครื่องบินที่ใช้ในปฏิบัติการ ประกอบด้วย เครื่องบิน Caravan จำนวน 11 ลำ เครื่องบิน Casa จำนวน 7 ลำ เครื่องบิน Super King Air จำนวน 2 ลำ เครื่องบิน CN-235 จำนวน 2 ลำ