กรุงเทพฯ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย พระที่นั่งอนันตสมาคม (Ananta Samakhom Throne Hall) ก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ (museum in bangkok) อีกหนึ่งแห่ง แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะพระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรม และมีความสวยงามครบถ้วนทั้งภายนอกภายใน จึงเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมความงาม และรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของพระที่นั่งอนันตสมาคมควบคู่ไปด้วยสักครั้ง

พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ได้ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร จึงนับได้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมคือรัฐสภาแห่งแรกของไทย ก่อนที่จะย้ายมาเป็นแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอนันตสมาคมในปัจจุบันนี้ พระที่นั่งอนันตสมาคม (Ananta Samakhom meseum) เป็นอาคารทรงยุโรปล้วน ออกแบบโดยมาริโอ ตามานโญ มีจุดเด่นที่โดมใหญ่ตรงกลางซึ่งทำจากทองแดง และมีโดมย่อยอีก 6 โดม แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโดม วิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน และโบสถ์เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง ก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวชั้นหนึ่งจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี บนเพดานโดมภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม มีภาพเขียนบนปูนเปียก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1-6 จำนวน 6 ภาพ โดยฝีมือเขียนภาพของ นายซี. รีโกลี และศาสตราจารย์แกลิเลโอ กินี เพดานโดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เพดานนับจากจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกับ “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand