ตามที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังประธานชมรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสมาชิกเรื่องการเสียชีวิตของม้าหลายตัวอย่างเฉียบพลันในเขตพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางสมาคมฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อทุกคนที่มีความเสี่ยงและอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และขอให้ติดตามประกาศจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป นายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาเปิดเผยถึงที่มาของหนังสือด่วนจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรณีที่มีม้าหลายตัวล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้นพบมีม้าแข่งล้มตายอย่างน้อย 42 ตัว ซึ่งสันนิษฐานว่า ม้าแข่งที่ตายน่าจะป่วยเป็นโรคแอฟริกันฮอสซิกเนส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสม้าอาฟริกา ที่จะมีผลต่อม้าและลาเท่านั้น โดยมีแมลงเป็นพาหะนำเชื้อ และโรคนี้ถือเป็นโรคใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย