เทศกาลดนตรีนานาชาติ ณ ประเทศยูเครน นำผลงานศิลปะพื้นเมืองจาก ‘การตัดกระดาษ’ ของศิลปิน ‘ดาเรีย อัลโยชกินา’ มาประดับ เพื่อย้ำเตือนให้ชาวยูเครนระลึกถึงศิลปะดั้งเดิม

ในเทศกาลดนตรีพื้นเมืองนานาชาติ ณ เมืองลวีฟ ของยูเครน นอกจากผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับดนตรีพื้นเมืองนานาประเทศแล้ว ยังได้ชื่นชมศิลปะการตัดกระดาษ ซึ่งเป็นงานฝีมือเก่าแก่ของชาวยูเครนที่นำมาประดับโรงละคร

‘ดาเรีย อัลโยชกินา’ ศิลปินชาวยูเครน เจ้าของผลงานการตัดกระดาษ อธิบายผลงานว่า ทำตามแบบโบราณทุกขั้นตอน ตั้งแต่การใช้ดินสอร่าง และตัดตามแบบ อีกทั้งทุกขั้นตอนทำด้วยมือล้วนๆ ไม่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษใด

ดาเรีย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานการตัดกระดาษนี้นอกจากยึดวิธีการทำตามแบบโบราณแล้ว ยังสร้างสรรค์ผลงานให้ทันสมัยและแปลกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน

ศิลปะการตัดกระดาษของยูเครน เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 19 ซึ่งผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการตัดกระดาษออกมาเป็นลักษณะต่างๆ ไปประดับบ้านเรือนได้ง่ายดาย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

ด้านผู้จัดงานเทศกาลดนตรีพื้นเมืองนานาชาติ ชื่นชมผลงานการตัดกระดาษของดาเรีย ระบุช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในงาน และช่วยกระตุ้นให้ชาวยูเครน นึกถึงศิลปะดั้งเดิมที่บางคนอาจหลงลืมไปแล้ว

สำหรับผู้ชื่นชอบผลงานการตัดกระดาษเป็นลวดลายของดาเรีย สามารถสั่งซื้อผลงานของได้ผ่านสื่อออนไลน์ ดาเรีย กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองจากการขายผลงาน แต่มุ่งหวังให้ผู้คนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ และเรียนรู้ศิลปะการตัดกระดาษแบบดั้งเดิมของยูเครนมากกว่า