ด้วยทัศนคติความเชื่อของสังคมไทยที่ปลูกฝังเรื่องของฝ่ายชายจะต้องมีอำนาจที่เหนือกว่าฝ่ายหญิง สังคมเองก็ถูกปลูกฝังให้มองว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รัก เป็นเรื่องส่วนตัวของสามีภรรยา ทำให้สตรีที่ถูกกระทำมักจะต้องอดทนอนกลั้น ไม่กล้าที่จะเล่าหรือปรึกษาคนรอบข้าง3

อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประมาณ 300 – 500 ข่าว โดยใน 1 ปีจะมีจำนวนผู้หญิงที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิประมาณ 200 ราย ซึ่งความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดในคู่รัก หรือสามีภรรยา และมักเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี รองลงมาคือ 40-50 ปี และ 20-30 ปี นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าวัยรุ่นอายุ 17-25 ปี ก็มีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

“5 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันความรุนแรง” ได้แก่

1. ตั้งสติ อย่าใช้อารมณ์

2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง

3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

4. แจ้งเหตุ ขอรับการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300

5. อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียว ขอคำปรึกษา หาตัวช่วย โดยสามารถขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ที่ 0-2513-2889

ขอบคุณช้อมูล จาก สสส.