ในปี 2560 อย. ดำเนินคดีกับเว็บไซต์และ Social Media ที่มีการโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,088 ราย รวมถึงเว็บไซต์ และได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขอความร่วมมือปิดเพจที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวภาพและข้อมูลการขายยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดต่อ Ciprofloxacin 500 mg โฆษณาขายยาผ่านทางเว็บไซต์ ว่า ยา Ciprofloxacin 500 mg จัดเป็นยาอันตรายต้องสั่งใช้โดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากจะซื้อจากร้านขายยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ดังนั้นการโฆษณาขายยา Ciprofloxacin 500 mg ผ่านทางเว็บไซต์ และทาง Social Media จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุมัติ ภาพและข้อความโฆษณา มีความผิดฐานขายยานอกสถานที่ขายยาที่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แจ้งไปยังเว็บไซต์ ให้นำข้อความโฆษณาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ ซึ่งผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวทาง อย. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อยา
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 อย. ดำเนินคดีกับเว็บไซต์และ Social Media ที่มีการโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,088 ราย รวมถึงเว็บไซต์ และได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขอความร่วมมือปิดเพจที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google , Line, Facebook ช่วยกลั่นกรองโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน และช่วยปลดหน้าโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวด้วย

ขอบคุณ สสส.