INVESTOR CONFIDENCE ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันตลาดทุนไทย ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.23 เป็น 113.73 นับเป็นการร่วงลงครั้งแรกใน ICI ในรอบ 5 เดือนโดยมีผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

และนโยบายการเงินของสหรัฐฯที่อ้างถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง แนวโน้มความเชื่อมั่นของนักลงทุนตามประเภทของนักลงทุนแสดงให้เห็นว่า ICI สำหรับนักลงทุนรายย่อยได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยลดลงร้อยละ 17.66 จากระดับ 131.46 ในเดือนกันยายนเป็น 108.24 ในเดือนตุลาคม สำหรับ ICI สำหรับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น 4.17% จาก 120 ในเดือนกันยายนเป็น 125 ในเดือนตุลาคม