“โรคเบาหวาน” เป็นภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ถ้ามีพ่อแม่ พี่น้อง (ญาติสายตรง) เป็นโรคเบาหวาน จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้มากกว่าคนไม่มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่มีพ่อแม่ พี่น้องที่เป็นโรคเบาหวาน ก็อาจเป็นโรคเบาหวานได้จากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความอ้วน ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำ อีกหนึ่งสาเหตุที่พบคือ เบาหวานจากการตั้งครรภ์ เบาหวานจากยา เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิด ซึ่งทำให้มีการสร้างน้ำตาลที่ตับมากขึ้น หรือทำให้การตอบสนองต่อินซูลินลดลง
การดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
1. ควบคุมอาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีความหวานน้อย ปรับสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมจะทำให้การดูดซึมกลูโคสช้าลง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้
2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. การให้ยารับประทาน ยาจะช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ทำให้มีการใช้กลูโคสมากขึ้น ลดการสร้างกลูโคสใหม่ในร่างกาย และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส ทำให้ระดับน้ำตาลต่ำลงได้
4. การฉีดอินซูลินเพื่อทดแทนอินซูลินที่ขาดไป อินซูลินจะพากลูโคสเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลลดลงได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth